Søk
Logg inn
Husk meg    Glemt passord?

Nettbutikk logg inn

Opprett ny konto

Ingen varer
i handlekurven

Til kassen »
NB! Bildet kan avvike noe fra det aktuelle produktet

Hagmans AK Värmefärg Röd Matt 300 C

HAG 02233047
6
 • Helsefare
  Kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.
 • Brannfarlig
  Kjemikalier som er brannfarlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel. Enkelte kjemikalier utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann eller selvantenner i luft.
 • ( H222 ) Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • ( H229 ) Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • ( H319 ) Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • ( H336 ) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • Tekniske data:
Varmebestandig farge som tåler høye temperaturer. Den tåler 300 grader C. Brukes f.eks. til hagegrillen, varmeelement, støpejernkaminen, eksossystem, osv.

Relaterte produkter..

Lakk & Tilbehør

Last ned datablad

Finn frem og last ned HMS / tekniske datablad for våre produkter.