Søk
Logg inn
Husk meg    Glemt passord?

Nettbutikk logg inn

Opprett ny konto

Ingen varer
i handlekurven

Til kassen »
NB! Bildet kan avvike noe fra det aktuelle produktet

PPG F3976/E5 2K Primer White

F3976/E5
2
  • ( H226 ) Brannfarlig væske og damp.
  • ( H315 ) Irriterer huden.
  • ( H317 ) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • ( H319 ) Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • ( H335 ) Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  • ( H373 ) Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
  • ( H412 ) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  • Tekniske data:

Delfleet fyllende primer er et effektivt 2K bindelag til bruk under Delfleet 2K topplakker, som oppfyller gjeldende europeiske VOC-lovgivning om et VOC-innhold på under 540 g/l. Den er spesielt beregnet for påføring på store områder og kan brukes som non-sanding, vått-i-vått og fyllende. Når den er tørr, har den fremragende slipeegenskaper

Relaterte produkter..

Lakk & Tilbehør

Last ned datablad

Finn frem og last ned HMS / tekniske datablad for våre produkter.